1 bình luận

  • Hi. The one I ordered was Navy Blue. And the measurements look different. Is that the wrong photo?

    KEVIN KANTOLA

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi đăng