1 bình luận

  • Do the clasp have the rolex markings,

    Paul

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi đăng