Light Brown Full Grain Crocodile Leather Strap For Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Limited Edition Automatic 44.8 128674 Watch

Light Brown Full Grain Crocodile Leather Strap For Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Limited Edition Automatic 44.8 128674 Watch

- 7.5" - 8.0" Wrist

- 22mm Watch Lug Width

- 18mm Buckle Width

- Quick release

https://vgreenco.com/collections/leather-straps/products/full-grain-crocodile-leather-light-brown

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi đăng