Dark Brown Full Grain Ostrich Leg Leather Strap For Longines Master Collection 42mm Blue L2.759.4.92.6 Automatic Chronograph Watch

Dark Brown Full Grain Ostrich Leg Leather Strap For Longines Master Collection 42mm Blue L2.759.4.92.6 Automatic Chronograph Watch

- 8.0" - 8.5" Wrist

- 21mm Watch Lug Width

- Quick release

https://vgreenco.com/collections/leather-straps/products/full-grain-ostrich-leg-leather-dark-brown

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi đăng