Dark Blue Full Grain Crocodile Leather Strap For Seiko Mod, Yachtmaster with Black dial and dark blue bezel insert. SS case Watch

Dark Blue Full Grain Crocodile Leather Strap For Seiko Mod, Yachtmaster with Black dial and dark blue bezel insert. SS case Watch

- 7.5" - 8.0" Wrist

- 20mm Watch Lug Width

- Quick release

https://vgreenco.com/collections/leather-straps/products/full-grain-crocodile-leather-dark-blue

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi đăng