Brown Italian Veg Tanned Minerva Box Leather Strap For Omega Speedmaster Heritage model Reference: 234.30.41.21.01.001 Watch

Brown Italian Veg Tanned Minerva Box Leather Strap For Omega Speedmaster Heritage model Reference: 234.30.41.21.01.001 Watch

- 7.0" - 7.5" Wrist

- 21mm Watch Lug Width

- 16mm Buckle Width

- Quick release

https://vgreenco.com/collections/leather-straps/products/minerva-strap

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi đăng