1 bình luận

  • Looks great. Can’t wait to get it on my wrist.

    Paul Eberhard

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận phải được phê duyệt trước khi đăng